Žádost o zápis do Pořadníku žadatelů

Způsob podání žádosti do výzvy programu 18OPK01 Kotlíkové dotace

  • Žádost mohou podávat pouze žadatelé, kteří mají zřízen a plně funkční uživatelský účet na portále DOTIS (účet musí být vytvořen na jméno žadatele).
  • Dne 19. 9. 2018 od 10:00 bude žadatelům na stránce dotačního portálu zpřístupněn formulář k zadání přihlašovacího jména a hesla uživatele.
  • Pro okamžité načtení stránky s formulářem je nutné v 10:00:00 stisknout klávesu F5, případně tlačítko „Obnov“..
  • Po zadání přihlašovacího jména a následném stisku tlačítka „Zápis do pořadníku“ provede systém zápis žadatele do Pořadníku žadatelů. Pokud žadatel zadá chybné údaje, systém jej na to upozorní a bude možné zadání zopakovat, stejně tak systém upozorní i na případnou opakovanou žádost, nebo vyčerpání kapacity pořadníku.
  • Každý žadatel, který získá místo v Pořadníku, obdrží ve středu 19. 09. 2018 v odpoledních hodinách e-mailovou zprávu s dalšími pokyny (Zpráva se neodesílá ihned po úspěšném zápisu, prosíme o trpělivost). Anonymizovaný Pořadník žadatelů bude rovněž zveřejněn na stránkách kraje.
  • Žadatelům, kteří se úspěšně zapíší do Pořadníku, bude od pátku 21. 09. 2018 (po 8:00 hod.) po přihlášení na portál DOTIS zpřístupněn formulář žádosti, žadatel tak vyplní všechny záložky a přes tlačítko „Odevzdání žádosti na úřad“ žádost elektronicky odešle.
  • Ukončení elektronického příjmu žádostí je 02. 10. 2018 ve 12:00 hod.
  • Čas odeslání elektronické žádosti není kritériem pro určení pořadí podané žádosti, tím je výhradně čas zápisu do Pořadníku žadatelů (viz výše)! Proto není nutné žádost odesílat hned v prvním dnu uvedené lhůty, nedoporučujeme však nechávat podání žádosti na poslední chvíli.
  • V rámci jednoho účtu v aplikaci DOTIS je možné podat pouze 1 žádost, kde žadatelem je majitel účtu (tj. není možné žádost postoupit jinému žadateli)!
  • Po vyplnění a odeslání elektronické verze žádosti v aplikaci DOTIS je žadatel povinen ve lhůtě 10 pracovních dnů doručit na krajský úřad žádost i v listinné podobě, vč. požadovaných příloh, a to osobně na podatelnu KÚ, nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.