Zapomenuté heslo

Níže uvedené kontaktní osoby jsou dostupné v pondělí a ve středu od 8.00 hod. do 17.00 hod., v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Kontakty na pracovníky oddělení krajských dotací

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. - vedoucí oddělení krajských dotací
tel.: 495 817 174
mobil: 702 209 353
Andrea Mazurová - dotační oblast: Program obnovy venkova; dotační programy RRD02, RRD03 a RRD05
tel.: 495 817 497
mobil: 725 920 596
Bc. Ondřej Knotek - dotační oblast: Životní prostředí a zemědělství; dotační programy RRD01, RRD11 a RRD12
tel.: 495 817 259
mobil: 602 429 782
Mgr. Dana Komorová - dotační oblasti: Volnočasové aktivity, Vzdělávání, Prevence rizikového chování
tel.: 495 817 273
mobil: 702 117 699
Ing. Marcela Holda, DiS. - dotační oblasti: Cestovní ruch, Kultura a památková péče
tel.: 495 817 494
mobil: 702 185 678
Mgr. Květuše Panušová - dotační oblast: Sport a tělovýchova
tel.: 495 817 171
mobil: 725 576 440

Technická podpora DOTIS

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík, DiS. - vedoucí oddělení krajských dotací
tel.: 495 817 174
mobil: 702 209 353
Bc. Ondřej Knotek
tel.: 495 817 259
mobil: 602 429 782