Zapomenuté heslo

Krajské dotační programy

Královéhradecký kraj na základě Strategie rozvoje kraje a Programu rozvoje kraje podporuje veřejně prospěšné projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace jsou poskytovány zejména subjektům, jejichž projekty respektují mezinárodně uznávané principy trvale udržitelného rozvoje, na projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti v oblastech ekonomické, sociální a životního prostředí.


Semináře k dotačním programům

Seminář Září (kultura a památková péče), Semináře Září/ Říjen 2019 (sport, tělovýchova a volnočasové aktivity), Semináře Listopad 2019 - Pozvánka na setkání se zástupci obcí KHK

Dotační programy