Zapomenuté heslo

Aktuality

Seminář Rozvoj obcí a regionů – dotační možnosti

Vydáno: 9.10.2019, 12:37

Publikoval: Miroslav Mejstřík

Kraj podpoří dobrovolné hasiče a jednotky požární ochrany

Vydáno: 26.9.2019, 8:00

Radní Královéhradeckého kraje schválili dotační programy v oblasti regionálního rozvoje. Přes 8 milionů korun by mělo putovat na podporu mladých hasičů, všeobecnou sportovní činnost členů sboru dobrovolných hasičů či fungování jednotek požární ochrany. Dotační programy budou ještě schvalovat krajští zastupitelé 14. října.

Publikoval: Jiří Klemt

Semináře k dotačním programům 2020

Vydáno: 10.9.2019, 12:01

v oblastech sport, tělovýchova a volnočasové aktivity

Publikoval: Ondřej Knotek

Výsledky dotačního řízení pro podporu sociálních služeb v roce 2019

Vydáno: 10.9.2019, 7:23

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 9. 9. 2019 dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2019 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, navýšení a přidělení dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2019, kterou Královéhradecký kraj obdržel ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a navýšení dotací programu Hospic pro rok 2019.

Publikoval: Ivan Guman

Dobrovolní hasiči mohou žádat o dotaci na výdaje JPO zřizovaných obcemi

Vydáno: 5.8.2019, 10:18

Královéhradecký kraj zveřejnil Výzvu Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky k podání žádostí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečnění zásah jednotky Sboru dobrovolných hasičů (SDH) obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy.

Publikoval: Sylvie Velčovská
123