Zapomenuté heslo

Aktuality

Výsledky 2. výzvy Kotlíkových dotací

Vydáno: 7.2.2017, 14:38

Rada Královéhradeckého kraje na svém 2. zasedání dne 23. 1. 2017 projednala žádosti předložené v rámci 2. výzvy Kotlíkových dotací (výzva zveřejněna 12. 7. 2016, příjem žádostí zahájen 12. 9. 2016) a na základě hodnocení formálních náležitostí žádosti a jejím souladu s podmínkami dotačního programu rozhodla o přidělení finančních prostředků 813 žadatelům, 142 žádostí bylo vyřazeno a 728 žádostí je zařazeno do zásobníku projektů a část z nich bude možné postupně podpořit z prostředků uspořených v rámci 1. výzvy, příp. z důvodu odstoupení některých žadatelů z realizace.

Publikoval: Pavel Kavalír

Výsledky dotací 2017 KHK z rozpočtu MPSV na podporu sociální služeb

Vydáno: 7.2.2017, 12:23

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 6. 2. 2017 výsledky 1. kola dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2017.

Publikoval: Ivan Guman

Propagace zemědělství a regionálních potravinářských produktů

Vydáno: 6.2.2017, 16:32

Publikoval: Ondřej Slavík

Dotace pro sbory dobrovolných hasičů

Vydáno: 11.1.2017, 15:11

Generální ředitelství hasičského záchranného sboru bude v roce 2017 poskytovat obcím, prostřednictvím krajů, účelové neinvestiční dotace ze svého rozpočtu na financování výdajů vynaložených jednotkami sborů dobrovolných hasičů.

Publikoval: Miroslav Mejstřík

Semináře k dotačním programům 2017

Vydáno: 10.11.2016, 10:56

Oddělení krajských dotací připravilo semináře pro dotační programy na rok 2017.

Publikoval: Ondřej Knotek
12