Zapomenuté heslo

Aktuality

Probíhá testování elektronického systému podávání žádostí o kotlíkové dotace.

Vydáno: 20.6.2018, 10:25

Královéhradecký kraj jako poskytovatel dotace v rámci programu 18OPK01 Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji – Kotlíkové dotace vyzývá potenciální žadatele i ostatní zájemce s funkční registrací v aplikaci DOTIS k testování elektronického systému pro příjem žádostí o kotlíkovou dotaci.

Publikoval: Ondřej Knotek

Vyúčtování dotace pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v roce 2017

Vydáno: 22.12.2017, 14:33

Finanční prostředky v rámci Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2017 poskytnuté Královéhradeckým krajem na rok 2017, které byly schváleny Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 19. 6. 2017, je možné využívat do 31. prosince 2017 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Publikoval: Štěpánka Konečná

Žádost o změnu čerpání dotace KHK z rozpočtu MPSV 2017

Vydáno: 30.11.2017, 9:44

Pouze pro dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017, kterou Královéhradecký kraj obdržel ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“).

Publikoval: Ivan Guman

Semináře k dotačním programům Královéhradeckého kraje pro rok 2018

Vydáno: 14.11.2017, 12:40

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 30. 10. 2017 schválilo dotační programy pro rok 2018.

Publikoval: Miroslav Mejstřík

Výsledky dotačního řízení pro podporu sociálních služeb v roce 2017 2.kolo

Vydáno: 31.10.2017, 10:43

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 30. 10. 2017 dotace 2.kolo z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a navýšení dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017, kterou Královéhradecký kraj obdržel ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Publikoval: Ivan Guman