Zapomenuté heslo

Aktuality

Vyúčtování dotace pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v roce 2017

Vydáno: 22.12.2017, 14:33

Finanční prostředky v rámci Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2017 poskytnuté Královéhradeckým krajem na rok 2017, které byly schváleny Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 19. 6. 2017, je možné využívat do 31. prosince 2017 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

Publikoval: Štěpánka Konečná

Žádost o změnu čerpání dotace KHK z rozpočtu MPSV 2017

Vydáno: 30.11.2017, 9:44

Pouze pro dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017, kterou Královéhradecký kraj obdržel ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“).

Publikoval: Ivan Guman

Semináře k dotačním programům Královéhradeckého kraje pro rok 2018

Vydáno: 14.11.2017, 12:40

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 30. 10. 2017 schválilo dotační programy pro rok 2018.

Publikoval: Miroslav Mejstřík

Výsledky dotačního řízení pro podporu sociálních služeb v roce 2017 2.kolo

Vydáno: 31.10.2017, 10:43

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 30. 10. 2017 dotace 2.kolo z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a navýšení dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017, kterou Královéhradecký kraj obdržel ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Publikoval: Ivan Guman

Konzultační dny k OP Zaměstnanost

Vydáno: 12.9.2017, 14:25

Dne 27. 9. 2017 se uskuteční první z konzultačních dnů odboru podpory projektů řídicího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) v Liberci v budově Okresní správy sociálního zabezpečení. Další konzultační dny budou následovat v krajských městech Plzeňského, Jihočeského, Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje.

Publikoval: Lukáš Krátký - MPSV