Zapomenuté heslo

Aktuality

Výsledky Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit 2017

Vydáno: 19.6.2017, 13:59

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 19. 6. 2017 výsledky Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2017

Publikoval: Jana Fiedlerová

Vyhlášení dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 na podporu sociálních služeb

Vydáno: 19.6.2017, 12:44

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 19. 6. 2017 dotační program z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2017 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Publikoval: Ivan Guman

Výsledek elektronického zápisu do Pořadníku žadatelů

Vydáno: 1.5.2017, 19:57

V úterý 2. května probíhal od 8:00 do 8:15 hod. zápis do elektronického Pořadníku žadatelů o Kotlíkovou dotaci v rámci výzvy č. 17OPK01 - podpora obnovitelných zdrojů energie (OZE). Kapacita 250 míst byla vyčerpána po několika vteřinách, celkem evidujeme 681 pokusů o zápis. Žadatelé, kterým se podařilo úspěšně zapsat, budou moci od 3. 5. 2017 na portálu DOTIS vyplnit a podat kompletní elektronickou žádost. Pořadník je zveřejněn uvnitř zprávy.Níže zveřejňujeme i pořadí žadatelů, kteří se umístili mimo nastavenou kapacitu a nebudou tedy moci podat elektronickou žádost.

Publikoval: Pavel Kavalír

4. ročník regionálních workshopů na téma „Rozvoj obcí a regionů Královéhradeckého kraje“ – prodloužení termínu pro registraci

Vydáno: 26.4.2017, 11:53

Termín pro registraci účasti na workshopech byl prodloužen do 30. dubna 2017.

Publikoval: Miroslav Mejstřík

Formuláře žádostí k Dotačnímu programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a prorodinných aktivit 2017

Vydáno: 26.4.2017, 8:01

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje počínaje dnem 28. dubna 2017 a nejpozději 9. května 2017 včetně. (Rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje).

Publikoval: Ivan Guman