Zapomenuté heslo

Aktuality

Semináře k dotačním programům 2017

Vydáno: 10.11.2016, 10:56

Oddělení krajských dotací připravilo semináře pro dotační programy na rok 2017.

Publikoval: Ondřej Knotek

Pozvánka na seminář k dotačním programům Královéhradeckého kraje v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2017

Vydáno: 13.10.2016, 7:21

Seminář se koná dne 27. října 2016 od 9 hodin na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 503 00 Hradec Králové.

Publikoval: Marcela Holda

Žádost o změnu struktury čerpání dotace KHK z rozpočtu MPSV pro rok 2016

Vydáno: 11.10.2016, 12:29

Čerpání dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, kterou kraj obdržel od MPSV pro rok 2016, by nemělo na jednotlivých nákladových položkách překročit 10% původního rozpočtu. Tímto rozpočtem se rozumí výše částky, která byla pro jednotlivé nákladové položky požadována v OK systému v žádosti pro rok 2016.

Publikoval: Ivan Guman

Výsledky dotačního řízení pro podporu sociálních služeb v roce 2016

Vydáno: 13.9.2016, 7:53

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 12. 9. 2016 dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a navýšení dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016, kterou Královéhradecký kraj obdržel ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV) pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Publikoval: Ivan Guman

Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Vydáno: 21.6.2016, 7:56

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 20.6.2016 dotační program z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Publikoval: Ivan Guman