Zapomenuté heslo

Aktuality

Dotace pro sbory dobrovolných hasičů

Vydáno: 11.1.2017, 15:11

Generální ředitelství hasičského záchranného sboru bude v roce 2017 poskytovat obcím, prostřednictvím krajů, účelové neinvestiční dotace ze svého rozpočtu na financování výdajů vynaložených jednotkami sborů dobrovolných hasičů.

Publikoval: Miroslav Mejstřík

Semináře k dotačním programům 2017

Vydáno: 10.11.2016, 10:56

Oddělení krajských dotací připravilo semináře pro dotační programy na rok 2017.

Publikoval: Ondřej Knotek

Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

Vydáno: 18.10.2016, 9:46

Upozorňujeme žadatele o podporu z řad zástupců obcí, že v případě požadavku podpory na drobný sakrální objekt (kaplička, socha, kříž...), který není prohlášen kulturní památkou, lze žádat o podporu z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj. Podrobnosti viz ZDE

Publikoval: Petr Kamenický

Pozvánka na seminář k dotačním programům Královéhradeckého kraje v oblasti kultury a památkové péče pro rok 2017

Vydáno: 13.10.2016, 7:21

Seminář se koná dne 27. října 2016 od 9 hodin na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 503 00 Hradec Králové.

Publikoval: Marcela Holda

Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod

Vydáno: 5.10.2016, 16:10

Publikoval: Ondřej Slavík
12