Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Regionální rozvoj 2015

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Podpora hasičské techniky pro obce s JPO:
  • 3.11.2014
  • 11.5.2015
Podpora svazků obcí:
  • 4.11.2014
  • 11.5.2015
Pořízení územního plánu obcí do 1 500 (včetně) obyvatel:
  • 4.11.2014
  • 11.5.2015
Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji:
  • 22.6.2015
  • 26.10.2015
Propagace cyklobusů v turistických regionech:
  • 4.11.2014
  • 11.5.2015

Archiv: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011