Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Regionální rozvoj 2020

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Obnova hasičské techniky pro obce:
 • 4.5.2020
Podpora svazků obcí:
 • 14.10.2019
 • 4.5.2020
Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladu s metodikou MINIS:
 • 14.10.2019
 • 4.5.2020
Podpora likvidace následků kůrovcové kalamity:
 • 15.1.2020 8:00:00
 • 30.10.2020 14:00:00
Pořízení ochranných prostředků a pomůcek pro autobusové a drážní dopravce v závazku veřejné služby:
Podpora provozu prodejen na venkově:
 • 4.5.2020
Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji:
Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III:
 • 4.5.2020
Kreativní vouchery:
 • 4.5.2020
 • 24.8.2020
Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji:
 • 14.9.2020
Program obnovy místních částí obcí:
 • 4.5.2020
Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje:
 • 14.9.2020
Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji:
 • 4.5.2020

Archiv: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011