Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Kultura a památková péče 2015

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit:
  • 3.11.2014
  • 11.5.2015
Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje:
  • 3.11.2014
  • 11.5.2015
Podpora publikační činnosti a literatury:
  • 3.11.2014
  • 11.5.2015
Obnova historických varhan:
  • 3.11.2014
  • 11.5.2015

Archiv: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011