Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Kultura a památková péče 2019

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Podpora kulturních aktivit:
  • 10.12.2018 8:00:00
  • 14.1.2019 14:00:00
Podpora činnosti muzeí a galerií:
  • 10.12.2018 8:00:00
  • 14.1.2019 14:00:00
Obnova památkového fondu:
  • 10.12.2018 8:00:00
  • 14.1.2019 14:00:00

Archiv: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011