Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Regionální rozvoj 2021

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Obnova hasičské techniky pro obce s JPO:
 • 1.12.2020 8:00:00
 • 20.1.2021 14:00:00
Podpora svazků obcí:
 • 1.12.2020 8:00:00
 • 20.1.2021 14:00:00
Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladus metodikou MINIS:
 • 1.12.2020 8:00:00
 • 20.1.2021 14:00:00
Podpora likvidace následků kůrovcové kalamity:
 • 1.12.2020 8:00:00
 • 29.10.2021 14:00:00
Podpora provozu prodejen na venkově:
 • 1.12.2020 8:00:00
 • 20.1.2021 14:00:00
Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji:
 • 1.12.2020 8:00:00
 • 20.1.2021 14:00:00
Podpora JPO zřízených obcí v Královéhradeckém kraji:
 • 1.12.2020 8:00:00
 • 20.1.2021 14:00:00
Kreativní vouchery:
 • 1.12.2020 8:00:00
 • 20.1.2021 14:00:00
Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotrasv Královéhradeckém kraji:
 • 1.12.2020 8:00:00
 • 20.1.2021 14:00:00
Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje:
 • 1.12.2020 8:00:00
 • 20.1.2021 14:00:00
Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji:
 • 1.12.2020 8:00:00
 • 20.1.2021 14:00:00

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011