Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Regionální rozvoj 2017

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Seznam dotačních programů

Podpora hasičské techniky pro obce s JPO:
 • 12.9.2016
 • 24.4.2017
Podpora svazků obcí:
 • 12.9.2016
 • 24.4.2017
Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladu s metodikou MINIS:
 • 12.9.2016
 • 24.4.2017
Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotrasv Královéhradeckém kraji:
 • 27.3.2017
 • 11.9.2017
Propagace cyklobusů v turistických regionech:
 • 12.9.2016
 • 24.4.2017
Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany v Královéhradeckém kraji:
 • 27.3.2017
 • 11.9.2017
Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III:
 • 12.9.2016
 • 24.4.2017

Archiv: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011