Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Regionální rozvoj 2020

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Obnova hasičské techniky pro obce:
 • 2.12.2019 8:00:00
 • 9.1.2020 14:00:00
Podpora svazků obcí:
 • 2.12.2019 8:00:00
 • 9.1.2020 14:00:00
Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladu s metodikou MINIS:
 • 2.12.2019 8:00:00
 • 9.1.2020 14:00:00
Podpora provozu prodejen na venkově:
 • 2.12.2019 8:00:00
 • 9.1.2020 14:00:00
Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III:
 • 2.12.2019 8:00:00
 • 9.1.2020 14:00:00
Program obnovy místních částí obcí:
 • 2.12.2019 8:00:00
 • 9.1.2020 14:00:00
Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji:
 • 2.12.2019 8:00:00
 • 9.2.2020 14:00:00

Archiv: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011