Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Regionální rozvoj 2018

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Seznam dotačních programů

Obnova hasičské techniky pro obce s JPO:
  • 30.10.2017
  • 23.4.2018
Podpora svazků obcí:
  • 29.1.2018
  • 23.4.2018
Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladus metodikou MINIS:
  • 29.1.2018
  • 23.4.2018
Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji:
Podpora JPO II a JPO III zřízených obcí v Královéhradeckém kraji:
  • 30.10.2017
  • 23.4.2018
Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotrasv Královéhradeckém kraji:
  • 26.3.2018

Archiv: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011