Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Regionální rozvoj 2018

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Seznam dotačních programů

Obnova hasičské techniky pro obce s JPO:
Podpora svazků obcí:
Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladus metodikou MINIS:
Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji:
  • 2.5.2018 8:00:00
  • 5.6.2018 14:00:00
Podpora JPO II a JPO III zřízených obcí v Královéhradeckém kraji:
Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotrasv Královéhradeckém kraji:
  • 2.5.2018 8:00:00
  • 5.6.2018 14:00:00

Archiv: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011