Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Regionální rozvoj 2016

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Seznam dotačních programů

Podpora hasičské techniky pro obce s JPO:
 • 14.9.2015
 • 9.5.2016
Podpora svazků obcí:
 • 14.9.2015
 • 9.5.2016
Podpora územního plánu obcí:
 • 9.5.2016
Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji:
 • 14.9.2015
 • 9.5.2016
Propagace cyklobusů v turistických regionech:
 • 14.9.2015
 • 9.5.2016
Zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany v Královéhradeckém kraji:
 • 1.2.2016
 • 20.6.2016
Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III:
 • 9.5.2016
 • 12.9.2016

Archiv: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011