Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Regionální rozvoj 2020

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Obnova hasičské techniky pro obce:
Podpora svazků obcí:
Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladu s metodikou MINIS:
Podpora likvidace následků kůrovcové kalamity:
  • 15.1.2020 8:00:00
  • 30.10.2020 14:00:00
Podpora provozu prodejen na venkově:
Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III:
Program obnovy místních částí obcí:
Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji:

Archiv: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011