Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Regionální rozvoj 2019

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Obnova hasičské techniky pro obce s JPO:
  • 22.10.2018
  • 25.3.2019
Podpora svazků obcí:
  • 22.10.2018
  • 25.3.2019
Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladus metodikou MINIS:
  • 22.10.2018
  • 25.3.2019
Podpora provozu prodejen na venkově:
  • 22.10.2018
  • 25.3.2019
Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji:
Podpora JPO II a JPO III zřízených obcí v Královéhradeckém kraji:
  • 22.10.2018
  • 25.3.2019
Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji:
Program obnovy místních částí obcí:

Archiv: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011