Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Regionální rozvoj 2017

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Seznam dotačních programů

Podpora hasičské techniky pro obce s JPO:
Podpora svazků obcí:
Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladu s metodikou MINIS:
Propagace cyklobusů v turistických regionech:
Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III:

Archiv: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011