Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Sport a tělovýchova 2017

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Seznam dotačních programů

Pohybová gramotnost:
  • 12.9.2016
Pořádání významných sportovních akcí mládeže:
  • 12.9.2016
Pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu "sport pro všechny":
  • 12.9.2016
Činnost sportovních středisek a sportovních center mládeže:
  • 12.9.2016
Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích:
  • 12.9.2016
Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením:
  • 12.9.2016
Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů:
  • 12.9.2016
Podpora vrcholového a výkonnostního sportu:
  • 12.9.2016

Archiv: 2017, 2016, 2015, 2014