Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Sport a tělovýchova 2017

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Seznam dotačních programů

Pohybová gramotnost:
Pořádání významných sportovních akcí mládeže:
Pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu "sport pro všechny":
Činnost sportovních středisek a sportovních center mládeže:
Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích:
Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením:
Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů:
Podpora vrcholového a výkonnostního sportu:

Archiv: 2017, 2016, 2015, 2014