Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Sport a tělovýchova 2017

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Seznam dotačních programů

Pohybová gramotnost:
 • 22.11.2016 8:00:00
 • 5.1.2017 14:00:00
Pořádání významných sportovních akcí mládeže:
 • 22.11.2016 8:00:00
 • 5.1.2017 14:00:00
Pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu "sport pro všechny":
 • 22.11.2016 8:00:00
 • 5.1.2017 14:00:00
Činnost sportovních středisek a sportovních center mládeže:
 • 22.11.2016 8:00:00
 • 5.1.2017 14:00:00
Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích:
 • 22.11.2016 8:00:00
 • 5.1.2017 14:00:00
Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením:
 • 22.11.2016 8:00:00
 • 5.1.2017 14:00:00
Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů:
 • 22.11.2016 8:00:00
 • 5.1.2017 14:00:00
Podpora vrcholového a výkonnostního sportu:
 • 22.11.2016 8:00:00
 • 5.1.2017 14:00:00

Archiv: 2017, 2016, 2015, 2014