Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Dary 2017

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Seznam dotačních programů

Finanční dary:
  • 1.9.2017 8:00:00
  • 31.10.2017 14:00:00
Věcné dary:
  • 1.9.2017 8:00:00
  • 31.10.2017 14:00:00

Archiv: 2017