Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Volnočasové aktivity 2017

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Seznam dotačních programů

Podpora činnosti organizací dětí a mládeže:
 • 22.11.2016 8:00:00
 • 5.1.2017 14:00:00
Podpora činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží:
 • 22.11.2016 8:00:00
 • 5.1.2017 14:00:00
Akce pro děti a mládež ve volném čase:
 • 22.11.2016 8:00:00
 • 5.1.2017 14:00:00
Táborová činnost:
 • 22.11.2016 8:00:00
 • 5.1.2017 14:00:00
Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže:
 • 22.11.2016 8:00:00
 • 5.1.2017 14:00:00
Vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků:
 • 22.11.2016 8:00:00
 • 5.1.2017 14:00:00
Obnova a údržba materiálně technického vybavení:
 • 22.11.2016 8:00:00
 • 5.1.2017 14:00:00
Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívanýchpro volný čas dětí a mládeže - pouze investiční akce:
 • 22.11.2016 8:00:00
 • 5.1.2017 14:00:00

Archiv: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011