Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Volnočasové aktivity 2017

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Seznam dotačních programů

Naplňování Koncepce podpory mládeže v Královéhradeckém kraji v roce 2017:
Podpora činnosti organizací dětí a mládeže:
Podpora činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží:
Akce pro děti a mládež ve volném čase:
Táborová činnost:
Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže:
Vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků:
Obnova a údržba materiálně technického vybavení:
Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívanýchpro volný čas dětí a mládeže - pouze investiční akce:

Archiv: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011