Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Volnočasové aktivity 2020

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Podpora celoroční činnosti organizací dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase a vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných prac:
Akce pro děti a mládež ve volném čase (krajského významu):
Táborová činnost:
Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže:
Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívanýchpro volný čas dětí a mládeže - pouze investiční akce:
Regionální soutěže a přehlídky pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji:

Archiv: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011