Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Životní prostředí a zemědělství 2017

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Seznam dotačních programů

Protipovodňová ochrana:
Obnova a technické zajištění stávajících "návesních" vodních nádrží:
Nakládání s odpady:
Ochrana přírody a krajiny:
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta:
Včelařství:
Propagace životního prostředí a zemědělství:
Podpora prodeje ze dvora:

Archiv: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011