Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Životní prostředí a zemědělství 2020

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Opatření k zadržování vody v krajině:
 • 2.12.2019 8:00:00
 • 7.1.2020 14:00:00
Ochrana přírody a krajiny:
 • 2.12.2019 8:00:00
 • 7.1.2020 14:00:00
Včelařství:
 • 2.12.2019 8:00:00
 • 7.1.2020 14:00:00
Propagace zemědělství a místní produkce:
 • 2.12.2019 8:00:00
 • 7.1.2020 14:00:00
Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod:
 • 2.1.2020 8:00:00
 • 29.3.2020 14:00:00
Termín příjmu žádostí bude upřesněn.
Podpora hospodaření v lesích - asanace kůrovcového dříví:
 • 2.12.2019 8:00:00
 • 30.10.2020 14:00:00
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta:
 • 2.12.2019 8:00:00
 • 7.1.2020 14:00:00

Archiv: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011