Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Životní prostředí a zemědělství 2017

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Seznam dotačních programů

Protipovodňová ochrana:
 • 6.2.2017 8:00:00
 • 24.3.2017 14:00:00
Obnova a technické zajištění stávajících "návesních" vodních nádrží:
 • 6.2.2017 8:00:00
 • 24.3.2017 14:00:00
Nakládání s odpady:
 • 6.2.2017 8:00:00
 • 24.3.2017 14:00:00
Ochrana přírody a krajiny:
 • 6.2.2017 8:00:00
 • 24.3.2017 14:00:00
Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta:
 • 6.2.2017 8:00:00
 • 24.3.2017 14:00:00
Včelařství:
 • 6.2.2017 8:00:00
 • 24.3.2017 14:00:00
Propagace životního prostředí a zemědělství:
 • 6.2.2017 8:00:00
 • 24.3.2017 14:00:00
Podpora prodeje ze dvora:
 • 6.2.2017 8:00:00
 • 24.3.2017 14:00:00

Archiv: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011