Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Kultura a památková péče 2017

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Seznam dotačních programů

Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit:
  • 17.10.2016 8:00:00
  • 16.1.2017 14:00:00
Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje:
  • 17.10.2016 8:00:00
  • 16.1.2017 14:00:00
Podpora publikační činnosti a literatury:
  • 17.10.2016 8:00:00
  • 16.1.2017 14:00:00
Obnova historických varhan:
  • 17.10.2016 8:00:00
  • 16.1.2017 14:00:00
Restaurování kulturních památek Královéhradeckého kraje:
  • 17.10.2016 8:00:00
  • 16.1.2017 14:00:00

Archiv: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011