Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Kultura a památková péče 2017

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Seznam dotačních programů

Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit:
Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje:
Podpora publikační činnosti a literatury:
Obnova historických varhan:
Restaurování kulturních památek Královéhradeckého kraje:

Archiv: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011