Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Cestovní ruch 2019

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Úprava lyžařských běžeckých tras:
  • 3.12.2018 8:00:00
  • 7.1.2019 14:00:00
Podpora činnosti turistických informačních center:
  • 3.12.2018 8:00:00
  • 7.1.2019 14:00:00
Propagace cyklobusů v turistických regionech:
  • 3.12.2018 8:00:00
  • 7.1.2019 14:00:00

Archiv: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011