Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Cestovní ruch 2018

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Seznam dotačních programů

Úprava lyžařských běžeckých tras:
Podpora činnosti turistických informačních center:
Podpora činnosti a rozvoje destinačního managementu:
Propagace cyklobusů v turistických regionech:

Archiv: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011