Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Cestovní ruch 2020

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Úprava lyžařských běžeckých tras:
  • 2.12.2019 8:00:00
  • 8.1.2020 14:00:00
Podpora činnosti turistických informačních center:
  • 2.12.2019 8:00:00
  • 8.1.2020 14:00:00
Propagace cyklobusů v turistických regionech:
  • 2.12.2019 8:00:00
  • 8.1.2020 14:00:00

Archiv: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011