Zapomenuté heslo

Aktuality

Neivestiční účelová dotace obcím na výdaje JSDH 2021

Vydáno: 18.11.2021, 7:52

Rozhodnutí o přidělení neinvestiční účelové dotace MV ČR prostřednictvím GŘ HZS ČR pro výdaje JSDH prostřednictvím Královéhradeckého kraje - II. fáze

Publikoval: Ondřej Knotek

Vyúčtování dotace pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit pro rok 2021

Vydáno: 05.11.2021, 10:51

Vyúčtování dotace pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2021

Publikoval: Martina Smudková

Upozornění

Vydáno: 13.10.2021, 9:46

POZOR! U žádostí o dotaci je nově nutné doložit údaje o skutečném majiteli právnické osoby ve formě úplného výpisu [ust. § 10a odst. (3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů] – netýká se právnických osob uvedených v ust. § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (např. územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, školská právnická osoba zřízená územním samosprávným celkem či dobrovolným svazkem obcí, příspěvková organizace územního samosprávného celku, církev/náboženská společnost/ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti).

Publikoval: Miroslav Mejstřík

Vyhlášení dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2022, k poskytnutí dotace na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji

Vydáno: 13.09.2021, 15:31

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 13. 9. 2021 vyhlášení dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2022, k poskytnutí dotace na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji.

Královéhradecký kraj vyhlašuje výzvu pro rok 2022 k podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji, který bude financován z rozpočtu Královéhradeckého kraje (viz příloha č. 1).

Publikoval: Michal Žehan

Vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb v roce 2022 – dotace Královéhradeckého kraje z rozpočtu MPSV

Vydáno: 13.09.2021, 15:07

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 13. 9. 2021 vyhlášení dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2022, z dotace poskytnuté Královéhradeckému kraji ze státního rozpočtu 2022 (kapitoly 313–MPSV), na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Královéhradecký kraj, odbor sociálních věcí vyhlašuje výzvu pro rok 2022 k podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, z dotačního programu pro rok 2022, z dotace poskytnuté Královéhradeckému kraji ze státního rozpočtu 2022 (kapitoly 313 – MPSV), na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu, na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (viz příloha č. 1).

Publikoval: Michal Žehan