Zapomenuté heslo

Vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb v roce 2022 – dotace Královéhradeckého kraje z rozpočtu MPSV

Vydáno: 13.09.2021, 15:07

 

Podmínky pro přidělení dotace a financování upravují „Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který bude financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Královéhradecký kraj obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2022“ a „Zásady pro realizaci financování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb KHK a služeb hospicové péče formou vyrovnávací platby“ (viz přílohy č. 2 a 3).

Lhůta pro podání žádosti

Žádost pro rok 2022 je možné zpracovat a podávat od 15. 10. 2021 do 16. 11. 2021.

Žádost pro rok 2022 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace OKslužby - poskytovatel. Žádost o dotaci musí být elektronicky podepsána osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají pouze certifikační autority s akreditací Ministerstva vnitra.

Publikoval: Michal Žehan
Zpět na seznam aktualit