Zapomenuté heslo

Vyhlášení dotačního programu z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2022, k poskytnutí dotace na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji

Vydáno: 13.09.2021, 15:31

Podmínky pro přidělení dotace a financování upravují „Pravidla poskytování dotací z rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 2022“, „Zásady pro realizaci financování sociálních služeb zařazených do Sítě sociálních služeb KHK a služeb hospicové péče formou vyrovnávací platby“ a „Zásady poskytování veřejné podpory k zajištění dostupnosti hospicové péče v Královéhradeckém kraji“ (viz přílohy č. 2, 3 a 4).

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v termínu 15. 10. 2021 – 16. 11. 2021 (rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, případně datovou schránkou).

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Odbor sociálních věcí

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

Vyplněnou žádost zaslat současně i elektronicky na e-mail: mzehan@kr-kralovehradecky.cz

Formulář pro podání žádosti o dotaci na rok 2022 (viz příloha č. 5)

Publikoval: Michal Žehan
Zpět na seznam aktualit