Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Regionální rozvoj 2022

Podmínky a přílohy k dotačnímu programu „Program podpory provozovatelů malých prodejen „OBCHŮDEK 2021+“ najdete zde.

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Program podpory provozovatelů malých prodejen "Obchůdek 2021+":
Obnova hasičské techniky pro obce s JPO:
Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v jednotném standardu, případně v souladu s metodikou MINIS:
Podpora provozu prodejen na venkově:
Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji:
Podpora sociálního podnikání na území KHK:
Podpora svazků obcí:
Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III:
Kreativní vouchery:
  • 11.4.2022
Rozvoj a budování dálkových cyklotras v Královéhradeckém kraji:
Program obnovy místních částí obcí:
Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje:
Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji:
Podpora činnosti v oblasti protipožární ochrany:
Program podpory lokální ekonomiky:
  • 11.4.2022
Příprava investičních projektů:

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011