Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Sport a tělovýchova 2021

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Pohybová gramotnost a pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu "sport pro všechny":
Pořádání významných sportovních akcí dětí a mládeže:
Činnost sportovních středisek a sportovních center mládeže:
Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích:
Celoroční pravidelná sportovní činnost dětí, mládeže a osob se zdravotním postižením včetně pořádání vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů:
Vrcholový a výkonnostní sport v kategorii dospělých:
Příprava krajských reprezentantů na Olympiádu dětí a mládeže:
Podpora investic do sportovních objektů a zařízení:

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014