Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Dary 2021

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Finanční dary:
  • 02.12.2020 9:00:00
  • 15.11.2021 14:00:00
Ukončení výzvy se může změnit! Po ukončení výzvy již nelze žádost odeslat. Následně bude otevřena výzva pro další rok.
Věcné dary:
  • 02.12.2020 9:00:00
  • 15.11.2021 14:00:00
Ukončení výzvy se může změnit! Po ukončení výzvy již nelze žádost odeslat. Následně bude otevřena výzva pro další rok.

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017