Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Kultura a památková péče 2021

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Podpora kulturních aktivit:
 • 19.10.2020 8:00:00
 • 30.11.2020 14:00:00
Obnova historických varhan:
 • 19.10.2020 8:00:00
 • 30.11.2020 14:00:00
Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví:
 • 19.10.2020 8:00:00
 • 30.11.2020 14:00:00
Podpora činnosti muzeí a galerií:
 • 19.10.2020 8:00:00
 • 30.11.2020 14:00:00
Rezidence v oblasti kultury:
 • 19.10.2020 8:00:00
 • 30.11.2020 14:00:00
Podpora mobility v kultuře:
 • 19.10.2020 8:00:00
 • 30.11.2020 14:00:00
Obnova památkového fondu:
 • 19.10.2020 8:00:00
 • 30.11.2020 14:00:00

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011