Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Životní prostředí a zemědělství 2021

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Opatření k zadržování vody v krajině:
 • 01.12.2020 8:00:00
 • 08.01.2021 14:00:00
Ochrana přírody a krajiny:
 • 01.12.2020 8:00:00
 • 08.01.2021 14:00:00
Včelařství:
 • 01.12.2020 8:00:00
 • 08.01.2021 14:00:00
Propagace zemědělství a místní produkce:
 • 01.12.2020 8:00:00
 • 08.01.2021 14:00:00
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta:
 • 01.12.2020 8:00:00
 • 08.01.2021 14:00:00
Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod:
 • 04.01.2021 8:00:00
 • 31.03.2021 14:00:00

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011