Zapomenuté heslo

Níže uvedené kontaktní osoby jsou dostupné v pondělí a ve středu od 8.00 hod. do 17.00 hod., v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Krajské dotace

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík DiS. - vedoucí oddělení krajských dotací
mobil: 702 209 353
Ing. Marcela Holda DiS. - dotační oblasti Cestovní ruch, Kultura a památková péče KPGU2, KPG04
mobil: 702 185 678
Bc. Ondřej Knotek - dotační oblast Regionální rozvoj dotační programy - RRD01, RRD11, RRD12 a Sport a tělovýchova - SPT01 a SPT08
mobil: 602 429 782
Mgr. Dana Komorová - dotační oblasti Volnočasové aktivity, Vzdělávání, Prevence rizikového chování
mobil: 702 117 699
Andrea Mazurová - dotační oblasti Program obnovy venkova, Regionální rozvoj dotační programy RRD02, RRD03, RRDU2, RRD13, RRD14, RRDU4 a RRDU7
mobil: 725 920 596
Mgr. Květuše Panušová - dotační oblast Sport a tělovýchova vyjma programů SPT 01 a SPT08
mobil: 725 576 440
Zuzana Voglová - dotační oblast Kultura a památková péče - dotační programy KPG01, KPG05, KPG06, KPG07, KPG08 a KPG09
mobil: 725 940 787
Bc. Lenka Hlaváčková DiS. - dotační oblasti Životní prostředí a zemědělství, Regionální rozvoj dotační programy - RRDU3, RRD10, RRDU5, RRD20 a RRDU6
mobil: 607 053 259

Odborné záležitosti žádosti o dotaci

Mgr. Jana Hrnčířová - odbor školství, dotační oblast Prevence rizikového chování - dotační program SMP01 a Vzdělávání - dotační program SMV02
mobil: 725 547 168
Mgr. Iva Polednová - odbor školství, dotační oblast Volnočasové aktivity - dotační programy SMR01, SMR03, SMR04 a SMR08
mobil: 702 175 793
Mgr. Tomáš Záviský - odbor školství, dotační oblast Sport a tělovýchova - dotační programy SPT04, SPT05, SPT06, SPT08 a SPT10
mobil: 736 521 838
Mgr. Šárka Hulíková - odbor školství, dotační oblast Sport a tělovýchova - dotační programy SPT01 a SPT02
mobil: 736 521 838
Mgr. Pavlína Mazánková - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, dotační oblast Kultura a památková péče - dotační programy KPG01 a KPG05
mobil: 720 987 142
Mgr. Věra Doležalová - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, dotační oblast Kultura a památková péče - dotační programy KPG06 a KPG09
mobil: 727 811 784
Ing. Milan Smolík - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, dotační oblast Kultura a památková péče - dotační programy KPGU2 a KPG04
mobil: 601 325 879
Mgr. Petr Kamenický - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, dotační oblast Program obnovy venkova a Regionální rozvoj - dotační programy RRD10 a RRDU3
mobil: 736 521 828
Ing. Eva Valterová - odbor životního prostředí a zemědělství, dotační oblast Životní prostředí a zemědělství - dotační program ZPD02
mobil: 736 521 881
Ing. Miloš Čejka - odbor životního prostředí a zemědělství, dotační oblast Životní prostředí a zemědělství - dotační program ZPD04
mobil: 736 521 877
Ing. Tereza Burešová - odbor životního prostředí a zemědělství, dotační oblast Životní prostředí a zemědělství - dotační programy ZPD06, ZPD07 a ZPDU1
mobil: 601 376 691
Mgr. Tereza Nyklíčková - odbor školství, dotační oblast Volnočasové aktivity - dotační program SMR05
mobil: 720 987 135
Mgr. Alena Svátková - odbor školství, dotační oblast Vzdělávání - dotační programy SMV01, SMV06
mobil: 725 575 289
Mgr. Helena Zapletalová - odbor životního prostředí a zemědělství, dotační oblast Životní prostředí a zemědělství - dotační program ZPD04
mobil: 722 974 212
Bc. Lucie Maříková - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, dotační oblast Kultura a památková péče - dotační program KPG09
mobil: 722 979 393
Mgr. Ing. Helena Fikarová - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, dotační oblast Kultura a památková péče - dotační programy KPG07 a KPG08
mobil: 607 029 573
Mgr. Tereza Bergerová - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, dotační oblast Regionální rozvoj - dotační program RRD13
mobil: 702 210 109
Ing. Martina Saláková Šafková - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, dotační oblast Regionální rozvoj - dotační programy RRD14 a RRDU7
mobil: 722 954 679
Ing. Lenka Dušková - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, dotační oblast Regionální rozvoj - dotační program RRDU4
mobil: 702 987 138

Kotlíkové dotace

Mgr. Hana Klikarová - vedoucí oddělení evropských grantů
mobil: 727 883 563
Ing. Jitka Hejlová
mobil: 607 094 578
Bc. Iveta Lásková
mobil: 725 948 531
Ing. Martina Pavlistová
mobil: 601 350 994
Ing. Luboš Pechánek
mobil: 702 075 891

Individuální dotace

Ing. Petra Teplá - kancelář hejtmana
mobil: 736 521 892
Mgr. Pavlína Mazánková - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
mobil: 720 987 142
Mgr. Tomáš Záviský - odbor školství
mobil: 736 521 838
Mgr. Iva Skalská - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
mobil: 702 210 112

Specifické dotační programy

Mgr. Tomáš Záviský - odbor školství - dotační program SMR20
mobil: 736 521 838
Mgr. Iva Polednová - odbor školství - dotační program SMR19
mobil: 702 175 793
Ing. Ondřej Slavík - odbor životního prostředí a zemědělství - dotační program ZPD09
mobil: 736 521 911
Ing. Petra Teplá - kancelář hejtmana - Dary
mobil: 736 521 892
Mgr. Petra Havlová - odbor územního plánování a stavebního řádu - Náhrady program NUP01
mobil: 724 871 588

Technická podpora DOTIS

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík DiS. - vedoucí oddělení krajských dotací
mobil: 702 209 353
Bc. Ondřej Knotek
mobil: 602 429 782