Zapomenuté heslo

Níže uvedené kontaktní osoby jsou dostupné v pondělí a ve středu od 8.00 hod. do 17.00 hod., v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Krajské dotace

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík DiS. - vedoucí oddělení krajských dotací
mobil: 702 209 353
Ing. Petra Vaněčková - dotační oblasti Cestovní ruch, Kultura a památková péče KPGU2, KPG04
mobil: 702 185 678
Bc. Ondřej Knotek - dotační oblast Regionální rozvoj dotační programy - RRD01, RRD11, RRD12, Životní prostředí a zemědělství
mobil: 602 429 782
Mgr. Dana Komorová - DAR03 a dotační oblasti Volnočasové aktivity, Vzdělávání, Prevence rizikového chování, Sport a tělovýchova SPT03
mobil: 702 117 699
Andrea Mazurová - dotační oblasti Program obnovy venkova, Regionální rozvoj dotační programy RRD02, RRD03, RRDU2, RRDU3, RRD14 a RRDU4
mobil: 725 920 596
Mgr. Květuše Panušová - DAR03 a dotační oblast Sport a tělovýchova vyjma programu SPT03
mobil: 725 576 440
Zuzana Voglová - dotační oblast Kultura a památková péče - dotační programy KPG01, KPG05, KPG06, KPG07, KPG08, KPG09 a KPG10
mobil: 725 940 787
Bc. Lenka Hlaváčková DiS. - dlouhodobá nepřítomnost
mobil:
e-mail:
Mgr. Jindřiška Smejkalová - dotační oblast Regionální rozvoj dotační programy RRDU5, RRDU6, RRDU7, RRDU8, RRDU9, RRD10, RRD13 a RRD20
mobil: 702 196 320

Odborné záležitosti žádosti o dotaci

Mgr. Jana Hrnčířová - odbor školství, dotační oblast Vzdělávání (včetně prevence rizikového chování) - dotační programy SMV02, SMV06 a SMV07
mobil: 725 547 168
Mgr. Jan Dvořák - odbor školství, dotační oblast Vzdělávání - dotační program SMV01
mobil: 607 029 914
Mgr. Iva Polednová - odbor školství, dotační oblast Volnočasové aktivity - dotační programy SMR01, SMR03, SMR04 a SMR08
mobil: 702 175 793
Mgr. Tomáš Záviský - odbor školství, dotační oblast Sport a tělovýchova - dotační programy SPT04, SPT08, SPT09 a SPT10
mobil: 736 521 838
Mgr. Kristýna Jarešová - odbor školství, dotační oblast Sport a tělovýchova - dotační programy SPT01, SPT02, SPT03, SPT05 a SPT07
mobil: 720 045 064
Mgr. Pavlína Mazánková - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, dotační oblast Kultura a památková péče - dotační programy KPG01, KPG05 a KPG10
mobil: 720 987 142
Mgr. Věra Doležalová - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, dotační oblast Kultura a památková péče - dotační programy KPG06 a KPG09
mobil: 727 811 784
Ing. Milan Smolík - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, dotační oblast Kultura a památková péče - dotační programy KPGU2 a KPG04
mobil: 601 325 879
Mgr. Petr Kamenický - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, dotační oblast Program obnovy venkova účel 1 a Regionální rozvoj - dotační programy RRD10, RRD13 a RRDU3 účel 1
mobil: 736 521 828
Ing. Eva Valterová - odbor životního prostředí a zemědělství, dotační oblast Životní prostředí a zemědělství - dotační program ZPD02, Program obnovy venkova – účel 3 a Regionální rozvoj RRDU3 – účel 2
mobil: 736 521 881
Ing. Mgr. Milan Hůla - odbor životního prostředí a zemědělství, dotační oblast Program obnovy venkova – účel 4
mobil: 727 883 638
Ing. Tereza Burešová - odbor životního prostředí a zemědělství, dotační oblast Životní prostředí a zemědělství - dotační programy ZPD06, ZPD07 a ZPDU1
mobil: 601 376 691
Mgr. Tereza Nyklíčková - odbor školství, dotační oblast Volnočasové aktivity - dotační program SMR05
mobil: 720 987 135
Mgr. Alena Svátková - odbor školství, dotační oblast Vzdělávání - dotační programy SMV01, SMV06
mobil: 725 575 289
Mgr. Helena Zapletalová - odbor životního prostředí a zemědělství, dotační oblast Životní prostředí a zemědělství - dotační program ZPD04
mobil: 722 974 212
Bc. Lucie Maříková - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, dotační oblast Kultura a památková péče - dotační program KPG09
mobil: 722 979 393
Bc. Kristýna Šimáková - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, dotační oblast Kultura a památková péče - dotační programy KPG07 a KPG08 a Program obnovy venkova – účel 2
mobil: 725 575 289
Mgr. Tereza Bergerová - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, dotační oblast Regionální rozvoj - dotační program RRD13
mobil: 702 210 109
Mgr. Petra Havlová - odbor územního plánování a stavebního řádu, dotační oblast Regionální rozvoj - dotační program RRD03
mobil: 724 871 588
Mgr. Lucie Feuchter - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotaci, dotační oblast Regionální rozvoj - dotační program RRD02
mobil: 601 375 644
Bc. Jakub Klimeš - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotaci, dotační oblast Regionální rozvoj - dotační program RRDU2
mobil: 736 521 806
Ing. Martina Saláková Šafková - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, dotační oblast Regionální rozvoj - dotační programy RRD14 a RRDU7
mobil: 722 954 679
Bc. Klára Stannerová - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, dotační oblast Regionální rozvoj - dotační program RRDU8
mobil: 722 954 667
Ing. Jana Smetanová - Centrum investic, rozvoje a inovací, oddělení rozvoje; dotační oblast Regionální rozvoj - dotační program RRDU8
mobil: 724 971 702
Ing. Lenka Michálková - Centrum investic, rozvoje a inovací, oddělení inovací; dotační oblast Regionální rozvoj - dotační program RRD13
mobil: 725 453 129

Kotlíkové dotace

Mgr. Hana Klikarová - vedoucí oddělení evropských grantů
mobil: 727 883 563
Ing. Jitka Hejlová
mobil: 607 094 578
Bc. Iveta Lásková
mobil: 725 948 531
Ing. Martina Pavlistová
mobil: 601 350 994
Ing. Luboš Pechánek
mobil: 702 075 891

Individuální dotace

Ing. Petra Teplá - kancelář hejtmana
mobil: 736 521 892
Mgr. Pavlína Mazánková - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
mobil: 720 987 142
Mgr. Tomáš Záviský - odbor školství
mobil: 736 521 838
Mgr. Iva Skalská - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
mobil: 702 210 112

Specifické dotační programy

Mgr. Iva Polednová - odbor školství - dotační program SMR19
mobil: 702 175 793
Ing. Ondřej Slavík - odbor životního prostředí a zemědělství - dotační program ZPD09
mobil: 736 521 911
Ing. Petra Teplá - kancelář hejtmana - Dary vyjma DAR03
mobil: 736 521 892
Mgr. Petra Havlová - odbor územního plánování a stavebního řádu - Náhrady program NUP01
mobil: 724 871 588

Technická podpora DOTIS

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík DiS. - vedoucí oddělení krajských dotací
mobil: 702 209 353
Bc. Ondřej Knotek
mobil: 602 429 782