Zapomenuté heslo

Níže uvedené kontaktní osoby jsou dostupné v pondělí a ve středu od 8.00 hod. do 17.00 hod., v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Krajské dotace

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík DiS. - vedoucí oddělení krajských dotací
tel.: 495 817 174
mobil: 702 209 353
Ing. Marcela Holda DiS. - dotační oblasti Cestovní ruch, Kultura a památková péče KPGU2, KPG04
tel.: 495 817 494
mobil: 702 185 678
Bc. Ondřej Knotek - dotační oblast Regionální rozvoj dotační programy - RRD01, RRD11, RRD12 a Sport a tělovýchova – SPT01 a SPT08
tel.: 495 817 259
Mgr. Dana Komorová - dotační oblasti Volnočasové aktivity, Vzdělávání, Prevence rizikového chování
tel.: 495 817 273
mobil: 702 117 699
Andrea Mazurová - dotační oblasti Program obnovy venkova, Regionální rozvoj dotační programy RRD02, RRD03, RRDU2
tel.: 495 817 497
mobil: 725 920 596
Mgr. Květuše Panušová - dotační oblast Sport a tělovýchova vyjma programů SPT 01 a SPT08
tel.: 495 817 171
mobil: 725 576 440
Zuzana Voglová - dotační oblast Kultura a památková péče - dotační programy KPG01, KPG05, KPG06, KPG07, KPG08
tel.: 495 817 493
mobil: 725 940 787
Bc. Lenka Hlaváčková DiS. - dotační oblasti Životní prostředí a zemědělství, Regionální rozvoj dotační programy - RRDU3, RRD10 a RRDU5
tel.: 495 817 677
mobil: 607 053 259

Odborné záležitosti žádosti o dotaci

Mgr. Jana Hrnčířová - odbor školství, dotační oblast Prevence rizikového chování - dotační program SMP01
tel.: 495 817 359
mobil: 725 547 168
Mgr. Iva Polednová - odbor školství, dotační oblast Volnočasové aktivity - dotační programy SMR01, SMR03, SMR04, SMR05 a SMR08
tel.: 495 817 771
Mgr. Tomáš Záviský - odbor školství, dotační oblast Sport a tělovýchova - dotační programy SPT04, SPT05, SPT06, SPT08 a SPT10
tel.: 495 817 257
mobil: 736 521 838
Mgr. Šárka Hulíková - odbor školství, dotační oblast Sport a tělovýchova - dotační programy SPT01 a SPT02
tel.: 495 817 250
mobil: 736 521 838
Mgr. Pavlína Mazánková - odbor kultury a památkové péče, dotační oblast Kultura a památková péče - dotační programy KPG01 a KPG05
tel.: 495 817 322
mobil: 720 987 142
Mgr. Věra Doležalová - odbor kultury a památkové péče, dotační oblast Kultura a památková péče - dotační programy KPG06
tel.: 495 817 466
mobil: 727 811 784
Mgr. Lucie Barešová - odbor kultury a památkové péče, dotační oblast Kultura a památková péče - dotační programy KPG07 a KPG08
tel.: 495 817 319
mobil: 606 096 354
Ing. Milan Smolík - odbor kultury a památkové péče, dotační oblast Kultura a památková péče - dotační programy KPGU2 a KPG04
tel.: 495 817 458
mobil: 601 325 879
Mgr. Monika Líkařová - Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, dotační oblast Regionální rozvoj – dotační program RRDU5
tel.: 495 817 524
Mgr. Petr Kamenický - Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací, dotační oblast Program obnovy venkova a Regionální rozvoj - dotační programy RRD10 a RRDU3
tel.: 495 817 256
mobil: 736 521 828
Ing. Eva Valterová - Odbor životního prostředí a zemědělství, dotační oblast Životní prostředí a zemědělství – dotační program ZPD02
tel.: 495 817 189
Ing. Miloš Čejka - Odbor životního prostředí a zemědělství, dotační oblast Životní prostředí a zemědělství – dotační program ZPD04
tel.: 495 817 209
Ing. Tereza Burešová - Odbor životního prostředí a zemědělství, dotační oblast Životní prostředí a zemědělství – dotační programy ZPD06, ZPD07 a ZPDU1
tel.: 495 817 527
Ing. František Novák - Odbor životního prostředí a zemědělství, dotační oblast Životní prostředí a zemědělství – dotační program ZPD10
tel.: 495 817 186
Bc. Daniel Klika DiS. - Odbor životního prostředí a zemědělství, dotační oblast Životní prostředí a zemědělství – dotační program ZPD10
tel.: 495 817 428

Kotlíkové dotace

Mgr. Hana Klikarová - vedoucí oddělení evropských grantů
tel.: 495 817 286
mobil: 727 883 563
Bc. Iveta Lásková
tel.: 495 817 283
mobil: 725 948 531
Ing. Martina Pavlistová
tel.: 495 817 157
mobil: 601 350 994
Ing. Luboš Pechánek
tel.: 495 817 176
mobil: 702 075 891
Ing. Lenka Rychterová
tel.: 495 817 237
mobil: 725 948 529
Jana Trojanová
tel.: 495 817 282
mobil: 702 196 324
Alena Zachariášová
tel.: 495 817 381
mobil: 724 326 435

Individuální dotace

Ing. Petra Teplá - kancelář hejtmana
tel.: 495 817 352
mobil: 736 521 892
Mgr. Pavlína Mazánková - odbor kultury a památkoé péče
tel.: 495 817 322
mobil: 720 987 142
Mgr. Tomáš Záviský - odbor školství
tel.: 495 817 257
mobil: 736 521 838
Mgr. Iva Skalská - odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
tel.: 495 817 274
mobil: 702 210 112

Specifické dotační programy

Mgr. Tomáš Záviský - odbor školství - dotační program SMR20
tel.: 495 817 257
mobil: 736 521 838
Mgr. Iva Polednová - odbor školství - dotační program SMR19
tel.: 495 817 771
Ing. Ondřej Slavík - odbor životního prostředí a zemědělství - dotační program ZPD09
tel.: 495 817 318
mobil: 736 521 911
Ing. Petra Teplá - kancelář hejtmana - Dary
tel.: 495 817 352
mobil: 736 521 892
Mgr. Petra Havlová - odbor územního plánování a stavebního řádu - Náhrady program NUP01
tel.: 495 817 179

Technická podpora DOTIS

Ing. Bc. Miroslav Mejstřík DiS. - vedoucí oddělení krajských dotací
tel.: 495 817 174
mobil: 702 209 353
Bc. Ondřej Knotek
tel.: 495 817 259