Zapomenuté heslo

Dokumenty a manuály

Strategické dokumenty Královéhradeckého kraje

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 - 2013

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 - 2013 schválená zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 2. prosince 2010 se zaměřuje na vybrané tematické oblasti, které jsou podporovány Královéhradeckým krajem formou vyhlašovaných dotačních programů, případně jinými způsoby. O podporu z těchto programů má možnost se ucházet žadatel na základě předem definovaných podmínek. Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2010 - 2013 obsahuje cíle a priority Královéhradeckého kraje pro střednědobý horizont do roku 2013.

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014 - 2016

Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2017 - 2020Zásady pro poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro poskytování dotací

Na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 4. listopadu 2010 byly schváleny Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje. Tyto Zásady byly postupně novelizovány, jak je uvedeno níže, a s účinností od 15. září 2015 byl změněn jejich název na Zásady pro poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje a přepracován jejich obsah. V tomto dokumentu jsou zakotvena pravidla pro poskytování dotací z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.ManuályPublicita k podpořeným projektům

Publicita projektů

Oddělení krajských dotací pro účely publicity realizovaných projektů připravilo pro příjemce dotací z krajského rozpočtu ke stažení balíček log Královéhradeckého kraje. Loga jsou formátována v programech např. Corel, Adobe Photoshop a další.Vzory přílohRůzné

Mapa ORP

Mapa ORP vám pomůže při zjištění v jakém územním obvodu se vaše obec nachází. V případě, že Vám mapa nebude vyhovovat použijte webovou stránku www.epusa.cz.

Ostatní