Zapomenuté heslo

Krajské dotační programy

Královéhradecký kraj na základě Strategie rozvoje kraje a Programu rozvoje kraje podporuje veřejně prospěšné projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace jsou poskytovány zejména subjektům, jejichž projekty respektují mezinárodně uznávané principy trvale udržitelného rozvoje, na projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti v oblastech ekonomické, sociální a životního prostředí.


Semináře k dotačním programům

30.11.2020 15:00 – On-line seminář k dotačním programům pro rok 2021 v oblasti sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit
2.12.2020 15:00 – On-line seminář k dotačním programům pro rok 2021 v oblasti sportu, tělovýchovy a volnočasových aktivit

Prezentace

Dotační programy - sport 2021 a hodnocení
Dotační programy - volnočasové aktivity 2021
Informace k dotačním programům v roce 2021

Současná pandemická situace bohužel přináší i snížení disponibilních peněžních prostředků v rozpočtu Královéhradeckého kraje v oblasti dotací. Aby mohly být dotační prostředky rozdělovány v budoucnu co nejefektivněji, prosíme Vás o poskytnutí informací prostřednictvím tohoto krátkého dotazníku:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf56KYscjRBphcjxLmx8dJLndEVeSNaARZE4WEWgrKyxmKqbQ/viewform?usp=sf_link
Jeho vyplnění nezabere více než 10 minut Vašeho času. Prosíme o vyplnění nejpozději do 28.02.2021.
Děkujeme za spolupráci a věříme, že se nám v budoucnu bude dařit i s nižší alokací peněžních prostředků podpořit co nejvíce smysluplných projektů.

Dotační programy