Zapomenuté heslo
Upozornění
Žádost o dotaci/dar je podaná až zasláním datovou schránkou žadatele, lhůta pro podání a odeslání žádosti datovou schránkou je stanovena v podmínkách výzvy, obvykle do 14:00 hod poslední den lhůty pro podání žádosti.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 12.09.2022 schválilo dotační programy pro rok 2023 a obchůdek+2021. Zásadní změnou ve schválených dotačních programech je způsob podání žádosti o dotaci – žádost bude možné podat pouze elektronicky, a to odesláním z datové schránky žadatele o dotaci do datové schránky Královéhradeckého kraje ID schránky gcgbp3q. Více informací naleznete zde, manuál pro podávání naleznete zde.

POZOR u výpisu skutečných majitelů došlo ke změně právní úpravy. Návod na získaní úplného výpisu skutečných majitelů naleznete zde.

Aktuality

Publikováno: 28.11.2022

Krajský úřad Královéhradeckého kraje připravil pro žadatele o dotace Královéhradeckého kraje v dotační oblasti Vzdělávání na rok 2023 dva semináře, jeden on-lin...

Celý článek
Publikováno: 28.11.2022

Krajský úřad Královéhradeckého kraje pořádá on-line seminář pro žadatele do dotačního programu 23RRDU8 Podpora sociálního podnikání na území KHK

Celý článek
Publikováno: 11.11.2022

Program podpory provozovatelů malých prodejen OBCHŮDEK 2021+

Celý článek
Publikováno: 07.11.2022

Výzva k podání žádosti o peněžní dar 22DAR03 - „Podpora v období energetické krize s cílem zachovat rozsah činnosti ve prospěch dětí a mládeže“

Celý článek
Publikováno: 01.11.2022

Dotačních programy v oblasti kultury tzv. živá kultura.

Celý článek
Publikováno: 26.10.2022

Dotačních programy Obnova památkového fondu (23KPGU2) a Obnova historických varhan (23KPG04)

Celý článek

Krajské dotační programy

Královéhradecký kraj na základě Strategie rozvoje kraje a Programu rozvoje kraje podporuje veřejně prospěšné projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace jsou poskytovány zejména subjektům, jejichž projekty respektují mezinárodně uznávané principy trvale udržitelného rozvoje, na projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti v oblastech ekonomické, sociální a životního prostředí.