Zapomenuté heslo
Upozornění
Žádost o dotaci/dar je podaná až zasláním datovou schránkou žadatele, lhůta pro podání a odeslání žádosti datovou schránkou je stanovena v podmínkách výzvy, obvykle do 14:00 hod poslední den lhůty pro podání žádosti.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 12.09.2022 schválilo dotační programy pro rok 2023 a obchůdek+2021. Zásadní změnou ve schválených dotačních programech je způsob podání žádosti o dotaci – žádost bude možné podat pouze elektronicky, a to odesláním z datové schránky žadatele o dotaci do datové schránky Královéhradeckého kraje ID schránky gcgbp3q. Více informací naleznete zde, manuál pro podávání naleznete zde.

POZOR u výpisu skutečných majitelů došlo ke změně právní úpravy. Návod na získaní úplného výpisu skutečných majitelů naleznete zde.

Aktuality

Publikováno: 04.01.2023

Manuál pro práci v dotačním portále Královéhradeckého kraje k použití datové schránky při podání žádosti o dotaci nebo dar

Celý článek
Publikováno: 23.12.2022

Obsahem prezentací jsou základní informace k dotačnímu programu, ke způsobu zpracování žádosti o dotaci a k jejímu podání prostřednictvím dotačního portálu DOTI...

Celý článek
Publikováno: 12.12.2022

Prezentace ze semináře ke krajskému dotačnímu programu 23RRDU7

Celý článek
Publikováno: 09.12.2022

Rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR k tzv. II. fázi účelových dotací na výdaje JSDH obcí na rok 2022

Celý článek
Publikováno: 05.12.2022

23RRDU8 PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ NA ÚZEMÍ KHK – prezentace

Celý článek
Publikováno: 05.12.2022

23RRDU5 PODPORA SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI – OKRSKY A SBORY DOBROVOLNÝCH HASIČŮ – prezentace

Celý článek

Krajské dotační programy

Královéhradecký kraj na základě Strategie rozvoje kraje a Programu rozvoje kraje podporuje veřejně prospěšné projekty formou dotací poskytnutých z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dotace jsou poskytovány zejména subjektům, jejichž projekty respektují mezinárodně uznávané principy trvale udržitelného rozvoje, na projekty přispívající k rozvoji občanské společnosti v oblastech ekonomické, sociální a životního prostředí.