Zapomenuté heslo

Aktuality

Výsledky Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Králo

Vydáno: 05.05.2021, 15:50

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 3. 5. 2021 výsledky Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2021 (Příloha č. 1).

Publikoval: Martina Smudková

Výsledky dotačního řízení na podporu hospicové péče v roce 2021

Vydáno: 26.01.2021, 7:12

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 25. 1. 2021 dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, v rámci dotačního programu na podporu hospicové péče v Královéhradeckém kraji v roce 2021.

Publikoval: Michal Žehan

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2021

Vydáno: 26.01.2021, 6:46

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 25. 1. 2021 dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV), kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2021.

Publikoval: Michal Žehan

Vyhlášení dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v KHK

Vydáno: 25.01.2021, 16:08

Dne 25. 1. 2021 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo vyhlášení Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2021.

Publikoval: Martina Smudková

DOTAZNÍK - využití internetu v roce 2020

Vydáno: 24.11.2020, 10:54

Na základě spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky v oblasti rozvoje regionů bychom tímto chtěli požádat domácnosti na území Královéhradeckého kraje o vyplnění krátkého dotazníku https://www.surveymonkey.com/r/NGA-vyzkum, jehož účelem je zjistit způsob využívání internetu domácnostmi v roce 2020 a jejich spokojenost s internetovým připojením. Vyplnění dotazníku zabere max. 5 minut Vašeho času. V návaznosti na výsledky šetření boudou zvažovány možnosti pro zajištění finanční podpory ke zkvalitnění internetového připojení domácností na území Královéhradeckého kraje. Potřebu dostatečně kvalitního internetového připojení umocnil v letošním roce Nouzový stav vyvolaný pandemií koronaviru COVID-19.

Publikoval: Miroslav Mejstřík
12