Zapomenuté heslo

Aktuality

Výsledky dotačního řízení na podporu na podporu sociálních služeb v roce 2021 – dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Vydáno: 07.12.2021, 9:21

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 6. 12. 2021 rozdělení rezervy dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, na dofinancování sociálních služeb, v rámci dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Publikoval: Michal Žehan

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2021 – dotace Královéhradeckého kraje z rozpočtu MPSV

Vydáno: 07.12.2021, 9:11

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 6. 12. 2021 rozdělení rezervy na dofinancování sociálních služeb z dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který je financován z prostředků dotace ze státního rozpočtu (kapitoly 313 – MPSV), kterou Královéhradecký kraj obdržel na základě dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2021.

Publikoval: Michal Žehan

Neivestiční účelová dotace obcím na výdaje JSDH 2021

Vydáno: 18.11.2021, 7:52

Rozhodnutí o přidělení neinvestiční účelové dotace MV ČR prostřednictvím GŘ HZS ČR pro výdaje JSDH prostřednictvím Královéhradeckého kraje - II. fáze

Publikoval: Ondřej Knotek

Vyúčtování dotace pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit pro rok 2021

Vydáno: 05.11.2021, 10:51

Vyúčtování dotace pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby a pro podporu prorodinných aktivit v Královéhradeckém kraji pro rok 2021

Publikoval: Martina Smudková

Upozornění

Vydáno: 13.10.2021, 9:46

POZOR! U žádostí o dotaci je nově nutné doložit údaje o skutečném majiteli právnické osoby ve formě úplného výpisu [ust. § 10a odst. (3) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů] – netýká se právnických osob uvedených v ust. § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (např. územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, školská právnická osoba zřízená územním samosprávným celkem či dobrovolným svazkem obcí, příspěvková organizace územního samosprávného celku, církev/náboženská společnost/ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti).

Publikoval: Miroslav Mejstřík