Zapomenuté heslo

Výsledky dotačního řízení na podporu sociálních služeb v roce 2021 – dotace Královéhradeckého kraje z rozpočtu MPSV

Vydáno: 13.09.2021, 14:40

 

Dotační smlouvy a dodatky ke smlouvám budou podepisovány elektronickým podpisem prostřednictvím aplikace řízení sítě sociálních služeb KISSOS.

Smlouvy a dodatky ke smlouvám budou připraveny k podpisu v aplikaci KISSOS v sekci Dokumenty k elektronickému podpisu od 15. 9. 2021.

Před podpisem zkontrolujte všechny údaje ve smlouvě nebo dodatku ke smlouvě. Zamezíte tak zbytečným prodlevám v odesílání dotačních prostředků na účty, které jsou uvedené ve smlouvách. Pokud zjistíte chybu v údajích, kontaktujte Mgr. Žanetu Ferdinandovou, e-mail: zferdinandova@kr-kralovehradecky.cz

Smlouvy a dodatky ke smlouvám podepisujte osobním kvalifikovaným certifikátem, který vydávají pouze certifikační autority s akreditací Ministerstva vnitra (platný je pouze podpis statutárního zástupce, který je uveden v údajích o poskytovateli v KISSOS).

• Certifikát musí být v době podepisování platný.

• Certifikát musí mít soukromý (privátní) klíč.

Případné nesrovnalosti ve smlouvách, které zjistíme až po Vašem podpisu, budeme řešit individuálně. V případě technických problémů se obracejte e-mailem na firmu DERS, e-mail: kissoshk@ders.cz

 

 

Publikoval: Michal Žehan
Zpět na seznam aktualit