Zapomenuté heslo

Informační zpráva pro uživatele dotačního portálu Královéhradeckého kraje

Vydáno: 06.10.2022, 11:07

Věnujte proto, prosím, pozornost následující informaci popisující způsob podání žádosti o dotaci:

• V případě, že žádost o dotaci bude podepisovat jedna osoba (bez ohledu na to, zda žádost podává fyzická či právnická osoba), pak se osoba podávající žádost přihlásí na svůj účet v DOTISu stávajícím způsobem (uživatelské jméno a heslo). Po vyplnění žádosti a jejím uzavřením před podpisem a odesláním bude žadatel přesměrován do prostředí datových schránek k přihlášení. V datové schránce uvedené v žádosti o dotaci pak je po přihlášení již připraven vyplněný formulář žádosti. Žadatel, po přihlášení do datové schránky, odešle žádost o dotaci do datové schránky Královéhradeckého kraje. Dle příslušného zákona má odeslání žádosti o dotaci z datové schránky stejné právní účinky jako kdyby byla žádost podepsána v listinné podobě.

• V případě, že žádost o dotaci bude podepisovat více osob (pokud právní nebo vnitřní předpis žadatele vyžaduje společný úkon více osob), pak se osoba podávající žádost přihlásí na svůj účet v DOTISu stávajícím způsobem (uživatelské jméno a heslo). Po vyplnění žádosti jeho jejím uzavření před podpisem a odesláním, bude nutné vyplněný formulář žádosti uložit do PC, poté připojit elektronické podpisy všech osob oprávněných k podpisu a k jednání za žadatele (dle tabulky v žádosti). Následně vložit žádost s elektronickými podpisy do datové schránky žadatele a zaslat do datové schránky Královéhradeckého kraje. Elektronický podpis oprávněných osob je nezbytný, neboť v případě více podepisujících osob příslušný zákon neumožňuje nahradit podpis listinné podoby žádosti jejím odesláním z datové schránky žadatele.

V případě dotazů se můžete obrátit na příslušného administrátora dotačního programu (kontaktní údaje jsou zveřejněny na konci každého dotačního programu) nebo na administrátora konkrétní žádosti o dotaci na individuální účel.

Před každou výzvou bude odesílám letošním žadatelům o dotaci a zároveň zveřejněn nový grafický manuál pro vyplnění žádosti. Všechny výzvy vyhlášené po 1. 10. 2022 již budou mít umožněn pouze výše popsaný způsob podání.

Žádosti o individuální dotaci do konce roku 2022 budou podávané stávajícím způsobem a ke změně dojde až z přechodem do roku 2023.

Publikoval: Ondřej Knotek
Zpět na seznam aktualit