Zapomenuté heslo

Upozornění na výzvu k podání žádosti o peněžní dar

Vydáno: 07.11.2022, 8:55

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 31.10.2022 schválilo výzvu k podání žádosti o peněžní dar 22DAR03 - „Podpora v období energetické krize s cílem zachovat rozsah činnosti ve prospěch dětí a mládeže“ pro rok 2022. Dar je určen pro spolky a ústavy založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejichž hlavní činnost je (dle zakládacích dokumentů) oblast sportu a tělovýchovy dětí a mládeže nebo práce s dětmi a mládeží ve volném čase.

Podat žádost o dar je možné pouze elektronicky, a to odesláním z datové schránky žadatele o dotaci do datové schránky Královéhradeckého kraje ID schránky gcgbp3q. Informace k výzvě naleznete na Dotačním portálu Královéhradeckého kraje – sekce DARY

https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/dotace/Modules/DOTISKUHK/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=16

Více informací pro uživatele dotačního portálu Královéhradeckého kraje naleznete zde. Žadatelé o dar se řídí obecnými pravidly shodně jako žadatelé o dotaci.

Manuál k dotačnímu portálu Královéhradeckého kraje „DOTIS“ naleznete zde.

POZOR! Příloha – Údaje o skutečném majiteli právnické osoby podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů ve formě úplného výpisu platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji, jedná-li se o evidující osobu – od posledního podávání žádostí došlo ke změně právní úpravy, proto je nutné přiložit k žádosti aktuální výpis.

Publikoval: Dana Komorová
Zpět na seznam aktualit