Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Regionální rozvoj 2011

Podmínky a přílohy k dotačnímu programu „Program podpory provozovatelů malých prodejen „OBCHŮDEK 2021+“ najdete zde.

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 1000 obyvatel:
  • 8.9.2011
Obnova válečných hrobů a pietních míst na území Královéhradeckého kraje:
  • 8.9.2011
Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje:
  • 8.9.2011
Podpora spolkové činnosti:
  • 8.9.2011
Profesionalizace svazků obcí:
  • 2.12.2010
  • 5.5.2011
Podpora provozu cyklobusů v turistických regionech:
Podpora MAS:
  • 8.9.2011

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011