Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Regionální rozvoj 2013

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Podpora svazků obcí:
  • 6.9.2012
  • 17.6.2013
Pořízení a digitalizace územních plánů obcí do 1000 obyvatel:
  • 6.9.2012
  • 17.6.2013
Propagace cyklobusů v turistických regionech:
  • 10.12.2012
  • 17.6.2013
Podpora cyklodopravy v návaznosti na Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje:
  • 10.12.2012
  • 17.6.2013

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011