Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Regionální rozvoj 2019

Podmínky a přílohy k dotačnímu programu „Program podpory provozovatelů malých prodejen „OBCHŮDEK 2021+“ najdete zde.

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Podpora provozu prodejen na venkově:
 • 22.10.2018
 • 9.9.2019
Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji:
 • 22.10.2018
 • 9.9.2019
Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji:
 • 25.3.2019
 • 9.9.2019
Program obnovy místních částí obcí:
 • 25.3.2019
 • 9.9.2019
Podpora JPO II a JPO III zřízených obcí v Královéhradeckém kraji:
 • 22.10.2018
 • 25.3.2019
Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladus metodikou MINIS:
 • 22.10.2018
 • 25.3.2019
Podpora svazků obcí:
 • 22.10.2018
 • 25.3.2019
Obnova hasičské techniky pro obce s JPO:
 • 22.10.2018
 • 25.3.2019

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011