Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Regionální rozvoj 2020

Podmínky a přílohy k dotačnímu programu „Program podpory provozovatelů malých prodejen „OBCHŮDEK 2021+“ najdete zde.

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Podpora likvidace následků kůrovcové kalamity:
Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji:
Kreativní vouchery:
 • 4.5.2020
 • 24.8.2020
Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotras v Královéhradeckém kraji:
 • 14.9.2020
Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje:
 • 14.9.2020
Pořízení ochranných prostředků a pomůcek pro autobusové a drážní dopravce v závazku veřejné služby:
Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji:
 • 4.5.2020
Obnova hasičské techniky pro obce:
 • 4.5.2020
Podpora svazků obcí:
 • 14.10.2019
 • 4.5.2020
Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladu s metodikou MINIS:
 • 14.10.2019
 • 4.5.2020
Podpora provozu prodejen na venkově:
 • 4.5.2020
Zvýšení akceschopnosti jednotek JPO II a JPO III:
 • 4.5.2020
Program obnovy místních částí obcí:
 • 4.5.2020

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011