Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Regionální rozvoj 2021

Podmínky a přílohy k dotačnímu programu „Program podpory provozovatelů malých prodejen „OBCHŮDEK 2021+“ najdete zde.

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Obnova hasičské techniky pro obce s JPO:
 • 14.9.2020
 • 3.5.2021
Podpora svazků obcí:
 • 14.9.2020
Podpora pořízení územních plánů zpracovaných v souladus metodikou MINIS:
 • 14.9.2020
Podpora likvidace následků kůrovcové kalamity:
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ze dne 3. 5. 2021 bude dne 31. 5. 2021 ve 14 hod. ukončena lhůta pro podání žádosti o dotaci v dotačním programu.
Podpora provozu prodejen na venkově:
 • 14.9.2020
Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji:
 • 14.9.2020
Podpora JPO zřízených obcí v Královéhradeckém kraji:
 • 14.9.2020
Kreativní vouchery:
 • 14.9.2020
Rozvoj a budování dálkových a na ně navazujících cyklotrasv Královéhradeckém kraji:
 • 14.9.2020
Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje:
 • 14.9.2020
Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji:
 • 14.9.2020
Program obnovy místních částí obcí:
 • 22.3.2021
Program podpory provozovatelů malých prodejen „OBCHŮDEK 2021+“:

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011