Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Sport a tělovýchova 2014

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Pohybová gramotnost:
 • 4.11.2013
 • 31.3.2014
Pořádání významných sportovních akcí mládeže:
 • 4.11.2013
 • 31.3.2014
Pořádání masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu "sport pro všechny":
 • 4.11.2013
 • 31.3.2014
Činnost sportovních středisek, sportovních center mládeže a středních škol s rozšířenou sportovní činností:
 • 4.11.2013
 • 31.3.2014
Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích:
 • 4.11.2013
 • 31.3.2014
Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením:
 • 4.11.2013
 • 31.3.2014
Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů:
 • 4.11.2013
 • 31.3.2014
Podpora vrcholového a výkonnostního sportu:
 • 4.11.2013
 • 31.3.2014

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014