Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Sport a tělovýchova 2015

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením:
 • 3.11.2014
 • 26.10.2015
Pohybová gramotnost:
 • 3.11.2014
 • 30.3.2015
Pořádání významných sportovních akcí mládeže:
 • 3.11.2014
 • 30.3.2015
Pořádání masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu "sport pro všechny":
 • 3.11.2014
 • 30.3.2015
Činnost sportovních středisek, sportovních center mládeže a středních škol s rozšířenou sportovní činností:
 • 3.11.2014
 • 30.3.2015
Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích:
 • 3.11.2014
 • 30.3.2015
Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů:
 • 3.11.2014
 • 30.3.2015
Podpora vrcholového a výkonnostního sportu:
 • 3.11.2014
 • 30.3.2015

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014