Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Sport a tělovýchova 2016

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením:
 • 14.9.2015
 • 3.10.2016
Pohybová gramotnost:
 • 14.9.2015
 • 21.3.2016
Pořádání významných sportovních akcí mládeže:
 • 14.9.2015
 • 21.3.2016
Pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu "sport pro všechny":
 • 14.9.2015
 • 21.3.2016
Činnost sportovních středisek a sportovních center mládeže:
 • 14.9.2015
 • 21.3.2016
Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích:
 • 14.9.2015
 • 21.3.2016
Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů:
 • 14.9.2015
 • 21.3.2016
Podpora vrcholového a výkonnostního sportu:
 • 14.9.2015
 • 21.3.2016

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014