Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Sport a tělovýchova 2017

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Pohybová gramotnost:
 • 12.9.2016
 • 24.4.2017
Pořádání významných sportovních akcí mládeže:
 • 12.9.2016
 • 24.4.2017
Pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu "sport pro všechny":
 • 12.9.2016
 • 24.4.2017
Činnost sportovních středisek a sportovních center mládeže:
 • 12.9.2016
 • 24.4.2017
Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích:
 • 12.9.2016
 • 24.4.2017
Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením:
 • 12.9.2016
 • 11.9.2017
Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů:
 • 12.9.2016
 • 24.4.2017
Podpora vrcholového a výkonnostního sportu:
 • 12.9.2016
 • 24.4.2017

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014