Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Sport a tělovýchova 2020

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Pohybová gramotnost a pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu "sport pro všechny":
 • 9.9.2019
 • 24.2.2020
Pořádání významných sportovních akcí dětí a mládeže:
 • 9.9.2019
 • 24.2.2020
Vrcholový a výkonnostní sport v kategorii dospělých:
 • 9.9.2019
 • 24.2.2020
Činnost sportovních středisek a sportovních center mládeže:
 • 9.9.2019
 • 24.2.2020
Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžících:
 • 9.9.2019
 • 24.2.2020
Celoroční pravidelná sportovní činnost dětí, mládeže a osob se zdravotním postižením včetně vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů:
 • 9.9.2019
 • 24.2.2020
Příprava krajských reprezentantů na Olympiádu dětí a mládeže:
 • 9.9.2019
 • 24.2.2020
Podpora investic do sportovních objektů a zařízení:
 • 9.9.2019
 • 24.2.2020

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014