Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Sport a tělovýchova 2022

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Vrcholový a výkonnostní sport v kategorii dospělých:
Podpora investic do sportovních objektů:
Příprava krajských reprezentantů na Olympiádu dětí a mládeže:
Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů:
Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích :
Činnost sportovních středisek a sportovních center mládeže :
Pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu „sport pro všechny“ :
Pořádání významných sportovních akcí dětí a mládeže :
Pohybová gramotnost :

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014