Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Sport a tělovýchova 2023

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Pohybová gramotnost:
 • 05.12.2022 8:00:00
 • 09.01.2023 14:00:00
Pořádání významných sportovních akcí dětí a mládeže:
 • 05.12.2022 8:00:00
 • 09.01.2023 14:00:00
Pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu "sport pro všechny":
 • 05.12.2022 8:00:00
 • 09.01.2023 14:00:00
Činnost sportovních středisek a sportovních center mládeže:
 • 05.12.2022 8:00:00
 • 09.01.2023 14:00:00
Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích:
 • 05.12.2022 8:00:00
 • 09.01.2023 14:00:00
Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů:
 • 05.12.2022 8:00:00
 • 09.01.2023 14:00:00
Vrcholový a výkonnostní sport v kategorii dospělých:
 • 05.12.2022 8:00:00
 • 09.01.2023 14:00:00
Příprava krajských reprezentantů na Olympiádu dětí a mládeže:
 • 05.12.2022 8:00:00
 • 09.01.2023 14:00:00
Podpora investic do sportovních objektů:
 • 05.12.2022 8:00:00
 • 09.01.2023 14:00:00

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014