Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Dotace na individuální účel 2019

Žádost na individuální dotaci je určena pro mimořádné a výjimečné účely, na které nebyl schválen dotační program.

V oblasti individuálních dotací je možné podat žádost pro financování buď celoroční činnosti nebo jednorázové akce.

Dotace na individuální účel - roční činnost:
Individuální dotace na roční činnost pro podporu RF knihoven zadávajete do 25. 10. 2019 v tomto dotačním programu
Dotace na individuální účel - jednorázové akce:

Archiv: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015