Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Dotace na individuální účel 2021

Žádost na individuální dotaci je určena pro mimořádné a výjimečné účely, na které nebyl schválen dotační program.

V oblasti individuálních dotací je možné podat žádost pro financování buď celoroční činnosti nebo jednorázové akce.

Dotace na individuální účel - roční činnost:
Ukončení výzvy se může změnit! Po ukončení výzvy již nelze žádost odeslat. Následně bude otevřena výzva pro další rok.
Dotace na individuální účel - jednorázové akce:
Ukončení výzvy se může změnit! Po ukončení výzvy již nelze žádost odeslat. Následně bude otevřena výzva pro další rok.

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015