Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Kotlíkové dotace 2019

Žádost o dotaci není možné podat bez předchozího zřízení uživatelského účtu v dotačním portále a provedení tzv. Registrace žádosti o kotlíkovou dotaci. Tato registrace bude spuštěna dne 16. 8. 2023 od 10 – 14 hodin s omezenou kapacitou 350 žádostí. Následující den (17. 8. 2023) bude úspěšným žadatelům automaticky zpřístupněna žádost o dotaci k vyplnění a elektronickému podání. Poté je žadatel povinen doručit žádost o dotaci v listinné podobě (popř. elektronicky) včetně příloh na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Operační program Životní prostředí:
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji - Kotlíkové dotace:

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016