Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Dary 2021

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Finanční dary:
Ukončení výzvy se může změnit! Po ukončení výzvy již nelze žádost odeslat. Následně bude otevřena výzva pro další rok.
Věcné dary:
Ukončení výzvy se může změnit! Po ukončení výzvy již nelze žádost odeslat. Následně bude otevřena výzva pro další rok.

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017