Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Vzdělávání 2023

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Rozvoj podmínek pro vzdělávání - Inovace ve vzdělávání :
  • 05.12.2022 0:00:00
  • 16.01.2023 14:00:00
Rozvoj nadání:
  • 05.12.2022 8:00:00
  • 16.01.2023 14:00:00
Etická výchova ve školách:
  • 05.12.2022 8:00:00
  • 16.01.2023 14:00:00
Prevence rizikového chování a duševní zdraví žáků:
  • 05.12.2022 8:00:00
  • 16.01.2023 14:00:00

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011