Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Volnočasové aktivity 2011

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Celoroční činnost ve volném čase dětí a mládeže:
 • 2.12.2010
 • 5.5.2011
Akce pro děti a mládež ve volném čase:
 • 2.12.2010
 • 5.5.2011
Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže:
 • 2.12.2010
 • 5.5.2011
Vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků:
 • 2.12.2010
 • 5.5.2011
Podpora krajských článků organizací dětí a mládeže:
 • 2.12.2010
 • 5.5.2011

Sport

Pořádání významných sportovních akcí mládeže:
 • 2.12.2010
 • 5.5.2011
Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí typu "sport pro všechny":
 • 2.12.2010
 • 5.5.2011
Činnost sportovních středisek, sportovních center mládeže a středních škol s rozšířenou sportovní činností:
 • 2.12.2010
 • 5.5.2011
Obnova a údržba materiálně technického vybavení:
 • 2.12.2010
 • 5.5.2011
Podpora krajských reprezetačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích:
 • 2.12.2010
 • 5.5.2011
Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením:
 • 2.12.2010
 • 5.5.2011
Vzdělávaní trenérů a rozhodčích:
 • 2.12.2010
 • 5.5.2011

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011