Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Volnočasové aktivity 2012

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Podpora celoroční činnosti místních organizací:
 • 1.12.2011
 • 22.3.2012
Akce pro děti a mládež ve volném čase:
 • 1.12.2011
 • 22.3.2012
Podpora celoroční činnosti organizací dětí a mládeže s regionální působností:
 • 1.12.2011
 • 22.3.2012
Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží s regionální působností:
 • 1.12.2011
 • 22.3.2012
Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže:
 • 1.12.2011
 • 22.3.2012

Sport

Pořádání významných sportovních akcí mládeže:
 • 1.12.2011
 • 3.5.2012
Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí typu "sport pro všechny":
 • 1.12.2011
 • 3.5.2012
Činnost sportovních středisek, sportovních center mládeže a středních škol s rozšířenou sportovní činností:
 • 1.12.2011
 • 3.5.2012
Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích:
 • 1.12.2011
 • 3.5.2012
Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením:
 • 1.12.2011
 • 3.5.2012
Vzdělávání trenérů a rozhodčích:
 • 1.12.2011
 • 3.5.2012
Podpora vrcholového a výkonnostního sportu:
 • 1.12.2011
 • 3.5.2012

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011