Zapomenuté heslo

Dotační oblast - Volnočasové aktivity 2013

Pro tuto dotační oblast jsou vypsány následující dotační programy. Zde si můžete stáhnout podrobný popis jednotlivých programů ve formátu PDF.

Podpora celoroční činnosti místních organizací:
 • 6.9.2012
 • 18.3.2013
Akce pro děti a mládež ve volném čase:
 • 6.9.2012
 • 18.3.2013
Podpora celoroční činnosti organizací dětí a mládeže s regionální působností:
 • 6.9.2012
 • 18.3.2013
Podpora celoroční činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeži s regionální působnosti:
 • 6.9.2012
 • 18.3.2013
Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže:
 • 6.9.2012
 • 18.3.2013

Sport

Pořádání významných sportovních akcí mládeže:
 • 6.9.2012
 • 18.3.2013
Pořádání masových tělovýchovných a sportovních akcí typu "sport pro všechny":
 • 6.9.2012
 • 18.3.2013
Činnost sportovních středisek, sportovních center mládeže a středních škol s rozšířenou sportovní činností:
 • 6.9.2012
 • 18.3.2013
Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích:
 • 6.9.2012
 • 18.3.2013
Celoroční pravidelná sportovní činnost mládeže a osob se zdravotním postižením:
 • 6.9.2012
 • 18.3.2013
Vzdělávání trenérů a rozhodčích:
 • 6.9.2012
 • 18.3.2013
Podpora vrcholového a výkonostního sportu:
 • 6.9.2012
 • 18.3.2013

Archiv:2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011